สารสกัดจากราก PERLARGONIUM SIDOIDES - การประยุกต์ใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

สารสกัดจากราก Perlargonium sidoidesตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ราก Perlargonium sidoides เป็นชื่อที่ได้รับจากสารสกัดจากรากของสายพันธุ์ Perlargonia ของแอฟริกาใต้ซึ่งมักใช้ในการแพทย์พื้นบ้านของแอฟริกาเพื่อจัดการกับอาการต่างๆ C. H. Stevens ย้ายมาเมื่อต้นศตวรรษที่ 20