ยาต้านเบาหวาน - ผลการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

ยาต้านเบาหวานตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
จำเป็นต้องใช้ยาต้านเบาหวานเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้อินซูลินของตัวเอง