ยาต้านการอักเสบ (ยาต้านการอักเสบ) - ผลการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

ยาต้านการอักเสบ (ยาต้านการอักเสบ)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ยาต้านการอักเสบหรือยาต้านการอักเสบเป็นตัวแทนหรือการรักษาที่ลดการอักเสบในร่างกาย สิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อร่างกายต่อสิ่งเร้าภายนอกร่างกายหรือการติดเชื้อ คือระบบภูมิคุ้มกัน