ATOPY - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

atopyตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Atopy เป็นโรคผิวหนังที่มีอาการแดงและอักเสบของผิวหนังซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอาการแพ้และโรคหอบหืด การรักษาจะดำเนินการโดยการดูแลผิวอย่างระมัดระวัง