โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังคือการอักเสบของทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดอาการไอและมีเสมหะเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ในโลกอุตสาหกรรมประมาณหนึ่งในสิบคนเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง