โรคเท้าเบาหวาน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเท้าเบาหวานตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรคเท้าเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงของโรคเบาหวานซึ่งเส้นประสาทหรือเส้นเลือดที่เท้าได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและ / หรือแผลกดทับ ในกรณีที่รุนแรงก็สามารถทำได้