รางวัลเกียรติยศที่แท้จริง - การประยุกต์ใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

รางวัลเกียรติยศจริงตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
แวบแรกสปีดเวลตัวจริงอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัชพืชระหว่างทาง เพียงแวบที่สองก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นพืชสมุนไพรที่หลากหลายมากและมีประวัติอันยาวนาน