เตียงนอนจริง - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

bedstraw จริงตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
Bedstraw จริงเป็นที่รู้จักกันในชื่อต่างๆ ซึ่งรวมถึงวัชพืชแขนขา Liebfrauenbettstroh ฟางป่าสีเหลืองและฟางสีเหลือง ปัจจุบันสมุนไพรยังคงใช้ในพื้นที่ต่างๆ