FOX TAPEWORMS - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

พยาธิตัวตืดสุนัขจิ้งจอกตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
พยาธิตัวตืดสุนัขจิ้งจอกเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่โดยอาศัยค่าใช้จ่ายของโฮสต์กลางและโฮสต์หลักและฝังตัวเองในเนื้อเยื่อ endoparasites ส่วนใหญ่ใช้สัตว์ฟันแทะเป็นโฮสต์ระดับกลางทำให้พวกมันอ่อนแอลงและเมื่อรวมกับสัตว์แล้วจะกลายเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น