ขาบวม - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ขาบวมตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ขาบวมเป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยปกติในตอนเย็นข้อเท้าหรือขาบวมทั้งตัวจะรู้สึกเหนื่อยและหนัก ทั้งหญิงและชายได้รับผลกระทบ