การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของน้ำหนัก ซึ่งอาจหมายถึงการเพิ่มน้ำหนักและการลดน้ำหนักที่สัมพันธ์กับน้ำหนักปกติ