ไวรัสตับอักเสบอี - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ไวรัสตับอักเสบอีตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ไวรัสตับอักเสบอีเป็นรูปแบบหนึ่งของการอักเสบของตับที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นเรื่องผิดปกติสำหรับยุโรปและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเอเชียอเมริกากลางและใต้รวมทั้งแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ