โรคไข้สมองอักเสบเริม - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคไข้สมองอักเสบเริมตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
โรคไข้สมองอักเสบเริม (โรคไข้สมองอักเสบ HSV ในระยะสั้น) คือการอักเสบของสมองที่เกิดจากไวรัสเริม หลังจากระยะที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยไม่เฉพาะเจาะจงผู้ป่วยจะแสดงอาการลักษณะเฉพาะเมื่อโรคดำเนินไป