การปรับภูมิคุ้มกัน - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การปรับภูมิคุ้มกันตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
เป็นที่เข้าใจกันว่า Immunomodulation หมายถึงการปรับทิศทางบางส่วนของการตอบสนองภูมิคุ้มกันของระบบภูมิคุ้มกัน การปรับภูมิคุ้มกันจะมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีอาการแพ้มากเกินไปและปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อของตัวเอง