เชื้อโรค - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

เชื้อโรคตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
เชื้อโรคมีอยู่ทั่วไป มนุษย์สวมใส่ที่ผิวหนังตามร่างกายและแพร่กระจายโดยการไอจามและการสัมผัสทางกายภาพทุกรูปแบบ สัตว์เป็นพาหะนำเชื้อโรคจากปลายด้านหนึ่งของประเทศไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งมักจะมาจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่เท้าแขน