การอักเสบของกระดูก - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การอักเสบของกระดูกตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การอักเสบของกระดูกคือการติดเชื้อจุลินทรีย์ที่มักเป็นอันตราย กระดูกหักแบบเปิดและแม้กระทั่งการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้เสมอ การผ่าตัดหัวรุนแรงมักเป็นทางเลือกเดียวในการรักษาโรคกระดูกอักเสบ