อาการโคม่าของตับ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โคม่าตับตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
อาการโคม่าของตับหรือที่เรียกว่าอาการโคม่าตับหรือโคม่าตับแสดงถึงความไม่รู้สึกตัว - ในรูปแบบของโคม่าสาเหตุคือตับวาย อาการโคม่าของตับเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในเกือบทุกกรณี