หญิงที่สูตินรีแพทย์ - พจนานุกรมและคู่มือทางการแพทย์ - นรีเวชวิทยา

สาวที่สูตินรีแพทย์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
แม้จะมีข้อมูลทั้งหมด แต่ผู้หญิงหลายคนยังคงอายที่จะไปพบนรีแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อความสนใจของตนเอง แม้แต่คุณแม่หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นหลังคลอดบุตรและล้มเหลวจากความประมาท