ฮีสตามีน - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ฮีสตามีนเป็นสารประกอบไนโตรเจนอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองภูมิคุ้มกันในร่างกายของร่างกายซึ่งควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาในลำไส้และทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ในการตอบสนองต่อเชื้อโรคแปลกปลอมและสารก่อภูมิแพ้คือ