โรคเมเนียร์ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเมเนียร์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
อาการวิงเวียนศีรษะอย่างกะทันหันอาจไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามหากเกิดขึ้นซ้ำ ๆ และพร้อมกับข้อร้องเรียนอื่น ๆ ควรพิจารณาโรคMenière