ANTICHOLINERGIC SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

แอนติโคลิเนอร์จิกซินโดรมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
Anticholinergic syndrome เป็นอาการมึนเมาประเภทหนึ่งที่มีอาการทางระบบประสาท สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ยาเกินขนาดหรือการใช้ยาเสพติด การรักษารวมถึงการล้างกระเพาะการขับปัสสาวะหรือการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์