โรค HIRSCHSPRUNG - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Hirschsprungตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
โรค Hirschsprung เรียกอีกอย่างว่า megacolon พิการ แต่กำเนิดโรค Hirschsprung หรือ aganglionotic megacolon มันเป็นโรคของลำไส้ใหญ่ ได้รับการตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ Harald Hirschsprung ผู้ค้นพบโรคนี้ในปีพ. ศ. 2429