อาการปวดกล้ามเนื้อ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
อาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดกล้ามเนื้ออาจมีหลายสาเหตุ ท้ายที่สุดแล้วคนเรามีกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันประมาณ 650 มัดในร่างกายซึ่งทำหน้าที่ต่างกันมาก กล้ามเนื้อแต่ละส่วนเหล่านี้อาจตึงอย่างรุนแรงหรือเรื้อรังและแข็งตัวอย่างถาวร