โรคดีซ่าน - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ดีซ่าน



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
ดีซ่านหรือที่เรียกว่าดีซ่านหรือตัวเหลืองเป็นอาการที่สามารถปรากฏได้ในโรคต่างๆ อธิบายถึงความเหลืองของผิวหนังเยื่อเมือกและเยื่อบุตาเนื่องจากความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ