ไส้เลื่อนที่ต้นแขน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กระดูกต้นแขนหักตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
หลังจากล้มที่แขนหรือไหล่ควรพิจารณาการหักของต้นแขนหากมีข้อ จำกัด ในการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาการปวดอย่างรุนแรง ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนี้