OSTEOPATH - การวินิจฉัยการรักษาและการเลือกแพทย์ - คุณหมอ

หมอนวดตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Osteopathy เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก ตรงกันข้ามกับการแพทย์ทั่วไปนักกระดูกไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาการของโรคเท่านั้น สำหรับเขาทั้งคนมีบทบาทสำคัญกับบุคลิกและภูมิหลังของเขา