การฉีกขาด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การฉีกขาดตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
รอยแตกเป็นหนึ่งในการบาดเจ็บตามปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ๆ หนึ่งและมักจะหายได้โดยไม่มีปัญหาและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในกรณีที่มีแผลขนาดใหญ่หรือมีเลือดออกมากและถาวรควรขอคำแนะนำจากแพทย์