อาการบวมน้ำของ REINKE - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Reinke อาการบวมน้ำตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
อาการบวมน้ำของ Reinke ถูกค้นพบในปีพ. ศ. 2438 โดยนักกายวิภาคศาสตร์ Friedrich Reinke อาการบวมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยที่แกนเสียงนำไปสู่ความบกพร่องทางการพูด หากอาการบวมน้ำของ Reinke ไม่เรื้อรังสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการง่ายๆเช่นการป้องกันเสียงและ