เซลล์ยักษ์ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เซลล์ยักษ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
คำว่าเซลล์ยักษ์มาจากเนื้อเยื่อวิทยาหรือพยาธิวิทยา เซลล์ยักษ์เป็นเซลล์ที่ขยายใหญ่มากและมีนิวเคลียสหลายเซลล์