ตกสะเก็ด (EXUDATE) - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

ตกสะเก็ด (สารหลั่ง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
สะเก็ดมักเรียกอีกอย่างว่าสารหลั่งที่ห่อหุ้มในทางการแพทย์สามารถปรากฏบนส่วนต่างๆของร่างกายและด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน Scabs สามารถปรากฏในขนาดและพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงได้ มาที่นี่เป็นส่วนใหญ่