เมล็ดดำ - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ยี่หร่าดำตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
สิ่งที่เรียกว่ายี่หร่าดำแท้ (lat. Nigella sativa) เป็นของตระกูลบัตเตอร์คัพและตรงกันข้ามกับชื่อของมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยี่หร่าเครื่องเทศหรือยี่หร่าที่รู้จักกันดี ยี่หร่าดำเป็นที่รู้จักกันดีที่สุด