เอ็นข้อเข่าฉีกขาด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เอ็นฉีกที่หัวเข่าตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
การฉีกขาดของเอ็นในหัวเข่าคือการฉีกขาดที่เอ็นด้านนอกหรือด้านในหรือเอ็นทั้งสองข้าง อันเป็นผลมาจากการแตก (ฉีกขาด) ทำให้ข้อเข่าสูญเสียความมั่นคงและการทำงาน