ความไวลึก - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

ความไวลึกตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
นอกจากการชิมการมองเห็นความรู้สึกการได้ยินและการดมกลิ่นแล้วผู้คนยังสามารถปรับทิศทางตัวเองได้ด้วยความอ่อนไหวที่ลึกซึ้ง ความสามารถนี้ทำให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งและเคลื่อนไหวได้ หากถูกรบกวนก็มาถึงอุบัติเหตุ