การเผาผลาญกรดนิวคลีอิก - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การเผาผลาญกรดนิวคลีอิกตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ในบริบทของการเผาผลาญกรดนิวคลีอิกมันเกี่ยวกับการสร้างและการสลายของกรดนิวคลีอิก DNA และ RNA โมเลกุลทั้งสองมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม การรบกวนในการสังเคราะห์ DNA สามารถนำไปสู่การกลายพันธุ์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง