พิษวิทยา - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

พิษวิทยาตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
พิษวิทยาคือการศึกษาสารพิษและการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการรักษาพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงผลกระทบที่ทำลายสุขภาพของสารเคมีแต่ละชนิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต