MYELITIS ตามขวาง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

myelitis ตามขวาง



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
โรคไขสันหลังอักเสบตามขวางเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง ในหลายกรณีการรักษาด้วยคอร์ติโซนนำไปสู่การฟื้นฟูเกือบสมบูรณ์