โรค CROHN (การอักเสบของลำไส้เรื้อรัง) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Crohn (ลำไส้อักเสบเรื้อรัง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
โรค Crohn เป็นการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ในระบบทางเดินอาหารหรือทางเดินอาหาร สิ่งนี้นำไปสู่อาการกำเริบของความรู้สึกไม่สบายและอาการต่างๆเช่นท้องร่วงปวดท้องอย่างเจ็บปวดและน้ำหนักลดอย่างรุนแรง จริง