TRIPTAN - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Triptan เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนแบบคลัสเตอร์ Triptans เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อสู้กับอาการไมเกรนในระดับปานกลางถึงรุนแรง