สื่อ TUNICA - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
tunica media เป็นส่วนประกอบของผนังเลือดและท่อน้ำเหลืองที่อยู่ระหว่างชั้นอื่น ๆ อีกสองชั้น ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งร่างกายควบคุมความกว้างของเส้นเลือด ความเสียหายต่อสื่อ tunica อาจทำให้แคบลง