หลอดเลือดแดงเยื่อหุ้มสมองส่วนหลัง - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดแดงเยื่อหุ้มสมองส่วนหลังตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
หลอดเลือดแดงเยื่อหุ้มสมองส่วนหลังให้เยื่อหุ้มสมองส่วนหลังเป็นแขนงหลอดเลือด มันเชื่อมต่อกับหลอดเลือดแดงภายนอก (หลอดเลือดแดงภายนอก) ผ่านช่องเปิดที่ฐานของกะโหลกศีรษะ (คอขวด)