ช่องคลอด - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ช่องคลอดตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ช่องคลอดปากช่องคลอดมักเรียกขานกันว่าปลอกมีดเป็นอวัยวะเพศหญิงภายใน ช่องคลอดตั้งอยู่ในกระดูกเชิงกรานของผู้หญิงและเป็นส่วนเชื่อมต่อกับมดลูก