ถุงน้ำดี - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ถุงน้ำดีตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
แพทย์และผู้ป่วยในอดีตกล่าวว่าการย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นไปได้แม้ว่าจะไม่มีถุงน้ำดีก็ตาม ในบทความต่อไปนี้เราจะพยายามตอบว่าถุงน้ำดีฟุ่มเฟือยอย่างที่คิดหรือไม่