ความอ่อนแอของหลอดเลือดดำ (ความผิดปกติของหลอดเลือดดำ) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความอ่อนแอของหลอดเลือดดำ (ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ความอ่อนแอของหลอดเลือดดำความไม่เพียงพอของหลอดเลือดดำหรือโรคหลอดเลือดดำถือเป็นโรคที่แพร่หลายและสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างไรก็ตามความไม่เพียงพอของหลอดเลือดดำไม่จำเป็นต้องเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุโดยทั่วไป นอกจากนี้