สถานะของพืชที่คงอยู่ (กลุ่มอาการ APALLIC) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

สถานะของพืช (กลุ่มอาการ apallic)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
หากการทำงานของสมองส่วนใหญ่หรือทั้งหมดล้มเหลว แต่การทำงานของก้านสมอง diencephalon และไขสันหลังยังคงอยู่จะเรียกว่าสถานะของพืชถาวรหรือกลุ่มอาการ apallic (PVS)