กระดูกสันหลังหัก - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กระดูกสันหลังหักตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
การแตกหักของกระดูกสันหลังเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการแตกหักของกระดูกสันหลัง สิ่งนี้มีผลต่อร่างกายกระดูกสันหลังส่วนโค้งของกระดูกสันหลังหรือกระบวนการหมุนวน