ขนาดเล็กสำหรับอายุครรภ์ (SGA) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ขนาดเล็กสำหรับอายุครรภ์ (SGA)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
คำว่า Small for Gestational Age หมายถึงทารกแรกเกิดที่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับอายุที่ครบกำหนด ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับและย่อว่า SGA เด็ก SGA ส่วนใหญ่ติดตามการเติบโตในภายหลังและ