บอระเพ็ด - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ไม้วอร์มวูดตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
บอระเพ็ดหรือบอระเพ็ด (พฤกษศาสตร์: Artemisia absinthium L. ) เป็นพืชตระกูลทานตะวัน เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ absinthe หรือ wormweed