โรคผิวหนังเหี่ยวย่น - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคผิวหนังเหี่ยวย่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
โรคผิวหนังเหี่ยวย่นน่าจะเป็นรูปแบบของDebré cogenital cutis laxa type และเกี่ยวข้องกับผิวหนังเหี่ยวย่นความผิดปกติของโครงกระดูกและความผิดปกติของใบหน้า การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมถูกระบุว่าเป็นสาเหตุซึ่งมีผลต่อคิวติสแลคซา