การตรวจความวิตกกังวล - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความวิตกกังวลในการสอบตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
มีคนจำนวนน้อยมากที่ยอมทำข้อสอบเนื่องจากสถานการณ์ในการสอบอาจเสี่ยงต่อการล้มเหลว นี่คือสาเหตุที่ความกลัวและความกังวลใจบนเวทีก่อนการสอบเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหนีจากสถานการณ์นี้ด้วยเหตุนี้