หัวบีทน้ำตาล - แพ้และแพ้ - อาหาร

หัวผักกาดน้ำตาลตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
หัวบีทน้ำตาลเป็นของตระกูลฟ็อกเทล (Amaranthaceae) และได้รับการผสมพันธุ์ในรูปแบบพิเศษจากบีทรูททั่วไป (บีทรูท) หลังจากการค้นพบน้ำตาลในหัวบีทในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ปริมาณน้ำตาลมีเพียง 2 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น